9 photos

  2002 Kia Spectra/ls Ebensburg, Pa

  Ebensburg
   petrol 160,507 miles
   2002 

  9 photos

  2002 Kia Spectra/ls Brookhaven, Ny

  Brookhaven
   petrol 64,742 miles
   2002 

  9 photos

  2002 Kia Spectra/ls Avon, Mn

  Avon
   petrol 162,811 miles
   2002 

  9 photos

  2002 Kia Spectra/ls Hampton, Va

  HAMPTON
   petrol 1 miles
   2002 

  9 photos

  2002 Kia Spectra/ls Dunn, Nc

  Dunn
   petrol 1 miles
   2002 

  $1,800NEW

  9 photos

  2002 Kia Spectra/ls Brighton, Co

  Brighton
   petrol 131,665 miles
   2002 

  9 photos

  2002 Kia Spectra/ls Brighton, Co

  Brighton
   petrol 132,814 miles
   2002 

  $825

  9 photos

  2002 Kia Spectra/ls Courtice, On

  COURTICE
   petrol 63,197 miles
   2002 

  $2,195

  2002 Kia Spectra Ls Indianapolis, In

  Indianapolis
   Gasoli 161,806 miles
   2002 

  $2,995

  4 photos

  2002 Kia Spectra

  Cuyahoga Falls
   Gasoline 96,525 miles
   2002 
1234 ... next

Max price:

Max mileage:

Min year: